fbpx

KOKORO & privacy

Privacy statement

KOKORO verwerkt persoonsgegevens van prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze contactpersonen zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@kokoroamsterdam.com of +31202182590KOKORO heeft haar hoofdkantoor gevestigd aan de Generaal Vetterstraat 77E (1059 BT) te Amsterdam.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens

Voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, functietitel, contactgeschiedenis, IP-adres, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiestatement) en surfgedrag.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Nieuwsbrieven en mailings

Je kan je bij ons aanmelden voor de KOKORO nieuwsbrief. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven. De emailadressen worden opgeslagen en alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

Verbetering van de dienstverlening

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld, klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

Contactformulier

Je kan je bij ons aangeven of KOKORO contact met je moet opnemen. De emailadressen worden opgeslagen en alleen gebruikt voor het opnemen van contact.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@kokoroamsterdam.com of +31202182590.

Inzage: Natuurlijk mag je inzien welke gegevens we van jou verwerken. We vertellen je graag over het hoe en waarom.

 Rectificatie en aanvulling: Als je het idee hebt dat we verkeerde gegevens van je hebben, laat het ons dan weten

 Vergetelheid: Het is mogelijk om de persoonsgegevens die we van jou hebben te verwijderen.

 Beperking: Als je het idee hebt dat we je persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je dit beperken.

 Bezwaar (verzet): Je kunt een bezwaar indienen voor de verwerking van je persoonsgegevens door ons.

 Overdraagbaarheid: Het is mogelijk om je gegevens op te vragen bij ons, zodat wij deze overdragen aan je.

 Menselijke blik bij besluiten: KOKORO maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Je gegevens worden altijd door een menselijke blik verwerkt.

Voor alle rechten zoals hierboven vermeld is het noodzakelijk even contact met ons op te nemen middels bovenstaand emailadres of telefoonnummer. Indien u na het opnemen van contact met ons meent dat uw rechten zijn geschonden, heeft u het recht om daarover een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De persoonsgegevens die wij van u verkrijgen voor de nieuwsbrieven en mailings worden bewaard zolang u ingeschreven staat. Zodra de inschrijving wordt beëindigd, verwijdert KOKORO deze gegevens. De gegevens die wij verkrijgen ten behoeve van de verbetering van onze dienstverlening, bijvoorbeeld klikgedrag, bewaren wij voor een periode van een (1) jaar. De gegevens die wij van u verkrijgen van het contactformulier worden verwijderd zodra wij aan uw vragen/opmerkingen/aanmerkingen hebben kunnen voldoen. De verwerking van bovenstaande gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de belangen van KOKORO als verwerkingsverantwoordelijke.

Derde ontvangers

KOKORO schakelt dienstverleners in voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden. Dit zijn geen ontvangers van persoonsgegevens, maar verwerkers. De dienstverleners waar KOKORO gebruik van maakt zijn

  • Google voor de verwerking van email, route & analytics gegevens.
  • Mailchimp voor nieuwsbrieven.
  • PR.co voor de notificatie als er persberichten zijn.
  • Workable voor de verwerking van vacatures.
  • TINT voor het nieuwsoverzicht. Zie https://www.tintup.com/privacy.

Deze partijen verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyrichtlijnen van KOKORO.

Links

Op de website van KOKORO zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. MakerStreet is niet verantwoordelijk voor de manier waarop zij hun persoonsgegevens verwerken.